UnivIS
Informationssystem der Uni Mainz © Config eG 
Semester: aktuell 

Prof. Dr. Reinhold Kröger

Anschrift:Fachhochschule Wiesbaden
65197 Wiesbaden
Telefon:+49 611/9495-207
E-Mail:kroeger@informatik.fh-wiesbaden.de
Institution:Institut für Informatik

UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof