UnivIS
Informationssystem der Uni Mainz © Config eG 
Semester: aktuell 

Christian Euler, M.Sc.

Anschrift:Johann-Joachim-Becherweg 21
D 55128 Mainz
Raum:04 417 (143)
Telefon:06131-39-24666
Fax:06131-39-23532
E-Mail:eulerc@uni-mainz.de
www:http://www.ipa.uni-mainz.de
Institution:Institut für Physik der Atmosphäre

UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof