UnivIS
Informationssystem der Uni Mainz © Config eG 
Semester: aktuell 

Thomas Schubert

Anschrift:J.-v.-Müller-Weg 6
D 55128 Mainz
Raum:01-245
Telefon:+49 6131 39-24651
Fax:06131-39-24652
E-Mail:TSchuber@uni-mainz.de
Institution:Inst. f. Mol. Physiologie; AG Strukturbiologie

Positionen und Funktionen:

UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof