UnivIS
Informationssystem der Uni Mainz © Config eG 
Semester: aktuell 

Rudolf Baader

Anschrift:Johann-Joachim-Becherweg 32
D 55099 Mainz
Raum:00-141
Telefon:06131-39-20090
Fax:06131-39-25346
E-Mail:baader@uni-mainz.de
www:http://molgen.biologie.uni-mainz.de
Institution:Inst. f. Org. u. Mol. Evolutionsbiol; AG Prof. T. Hankeln

Positionen und Funktionen:

UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof