UnivIS
Informationssystem der Uni Mainz © Config eG 
Semester: aktuell 

Dr. Igor Danilkin

Anschrift:J.-J.-Becher-Weg 45
D 55128 Mainz
Raum:05-132
Telefon:06131-39-23093
Fax:06131-39-25474
E-Mail:danilkin@uni-mainz.de
www:http://www.kph.uni-mainz.de/
Institution:Institut für Kernphysik

2. Anschrift:Büro im Inst. für Physik, Staudinger Weg 7
Raum:05-132
Institution:[ ]

UnivIS ist ein Produkt der Config eG, Buckenhof